مرکز تعمیرات تخصصی شیراز جی اس ام ShirazGSM

مرکز تعمیرات تخصصی شیائومی ، میزو ، اپو ، ویو ، هواوی ، ایسوس، لنوو ،موتورولا تعمیرات موبایل و کامپیوتر مرکز تعمیرات تخصصی ایسوس و موتورولا asus - motorola تعمیرات موبایل و کامپیوتر

ترمیم بوت و خاموشی و سریال Xiaomi Redmi 5a

ترمیم بوت و خاموشی و سریال Xiaomi Redmi 5a برچسب : منو
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

حل مشکل خاموشی،بالا نیامدن سریال و شبکه

Xiaomi Redmi 5a
منو فارسی Xiaomi Redmi 5a 

حل مشکلات و نصب رام فابریک چین

Redmi 5a mcg3b

نصب رام رسمی

رام چین

stable china

منو فارسی

نصب رام فارسی گوشی Redmi 5a mcg3b

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

حذف رمز شیائومی ۵a

حذف قفل gmail

حذف قفل frp شیائومی xiaomi redmi 5a

حذف قفل mi account شیائومی

حذف می اکانت redmi 5aحل مشکل گوگل پلی

حل مشکل باز نشدن دوربین شیائومی xiaomi redmi 5a

حل مشکل هنگ گوشی xiaomi redmi 5a

حل مشکل ریست گوشی Redmi 5a mcg3b

حل مشکل بوت لوپ شیائومی ردمی ۵a

حل مشکل هنگ رو آرم

حل مشکل بالا نیامدن

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

نصب رام استاندارد

نصب رام اصلی

فلش گوشی شیائومی Redmi 5a mcg3b

آپدیت گوشی xiaomi Redmi 5a mcg3b

بروزرسانی شیائومی فایو ای

حل مشکل باز نشدن برنامه ها گوشی xiaomi Redmi 5a mcg3b

ترمیم سریال و شبکه Redmi 5a mcg3b

ترمیم بوت

حل مشکلات هارد

حل مشکل خاموشی حین فلش

حل مشکل گوگل پلی xiaoxiaomi redmi 5a

نصب گوگل پلی شیائومی

نصب گوگل xiaomi

نصب پلی استور گوگل xiaoxi redmi 5a

حل مشکل بوت لوپ شیائو.می Xiaoxi  redmi 5a

حل مشکل هنگ رو آرم ردمی redmi 5a

حل مشکل خاموشی گوشی شیائومی ردمی ۵a

حل مشکل بالا نیامدن ردمی Redmi 5a mcg3b

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

تعمیرات شیائومی

https://t.me/shirazgsm
https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

ترمیم بوت و خاموشی و سریال انواع گوشی های موتورولا motorola

ترمیم بوت و خاموشی و سریال انواع گوشی های موتورولا motorola برچسب : منو
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

ترمیم بوت و خاموشی و سریال انواع گوشی های موتورولا motorola

مرکز تعمیرات تخصصی موتورولا motorola

هارد motorola
ترمیم بوت motorola

حل مشکل خاموشی،بالا نیامدن سریال و شبکه گوشی های motorola
منو فارسی motorolaو حل مشکلات و نصب رام فابریک چین

مرکز تعمیرات تخصصی گوشی و تبلت های موتورولا motorola

نصب رام رسمی

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

رام چین

motorola

منو فارسی

نصب رام فارسی گوشی motorola

حل مشکل گوگل پلی

حل مشکل باز نشدن دوربین موتورولا motorola

حل مشکل هنگ گوشی motorola

حل مشکل ریست گوشی motorola

حل مشکل بوت لوپ موتورولا motorola

حل مشکل هنگ رو آرم

حل مشکل بالا نیامدن

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است
motorola ترمیم بوت

motorola ترمیم بوت

ترمیم بوت motorola
خاموشی motorola

نصب رام استاندارد

نصب رام اصلی

فلش گوشی موتورولا motorola

آپدیت گوشی motorola

بروزرسانی motorola

حل مشکل باز نشدن برنامه ها گوشی motorola

ترمیم سریال و شبکه motorola

ترمیم بوت ‘گوشی های motorola

حل مشکلات هارد motorola

حل مشکل خاموشی حین فلش

حل مشکل گوگل پلی motorola

نصب گوگل پلی motorola

نصب گوگل motorola

نصب پلی استور گوگل motorola

حل مشکل بوت لوپ motorola

حل مشکل هنگ رو آرم motorola

حل مشکل بالا نیامدن motorola

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

motorola ترمیم بوت

ترمیم بوت motorola

حل مشکل not found

حل مشکل invalid boot image

حل مشکل invalid boot state

حل مشکلات شبکه و سریال گوشی های موتورولا

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

تعمیرات وان پلاس

https://t.me/shirazgsm
https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

ترمیم بوت و خاموشی و سریال انواع گوشی های Oppo

ترمیم بوت و خاموشی و سریال انواع گوشی های Oppo برچسب : منو
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

ترمیم بوت و خاموشی و سریال انواع گوشی های Oppo

Oppo Find X ترمیم بوت

Oppo Find X ترمیم بوت

هارد Oppo
ترمیم بوت Oppo

حل مشکل خاموشی،بالا نیامدن سریال و شبکه گوشی های Oppo
منو فارسی Oppoو حل مشکلات و نصب رام فابریک چین

نصب رام رسمی

رام چین

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

Oppo

منو فارسی

نصب رام فارسی گوشی Oppo

حل مشکل گوگل پلی

حل مشکل باز نشدن دوربین اپو Oppo

حل مشکل هنگ گوشی Oppo

حل مشکل ریست گوشی Oppo

حل مشکل بوت لوپ اپو Oppo

حل مشکل هنگ رو آرم

حل مشکل بالا نیامدن

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

Oppo Find X ترمیم بوت

Oppo Find X ترمیم بوت

ترمیم بوت Oppo
خاموشی Oppo

نصب رام استاندارد

نصب رام اصلی

فلش گوشی اپو Oppo

آپدیت گوشی Oppo

بروزرسانی Oppo

حل مشکل باز نشدن برنامه ها گوشی Oppo

ترمیم سریال و شبکه Oppo

ترمیم بوت ‘گوشی های Oppo

حل مشکلات هارد Oppo

حل مشکل خاموشی حین فلش

حل مشکل گوگل پلی Oppo

نصب گوگل پلی Oppo

نصب گوگل Oppo

نصب پلی استور گوگل Oppo

حل مشکل بوت لوپ  Oppo

حل مشکل هنگ رو آرم  Oppo

حل مشکل بالا نیامدن Oppo

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

Oppo Find X ترمیم بوت

ترمیم بوت  Oppo

حل مشکلات شبکه و سریال گوشی های میزو

 

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

تعمیرات وان پلاس

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

ترمیم بوت و خاموشی و سریال انواع گوشی های Meizu

ترمیم بوت و خاموشی و سریال انواع گوشی های Meizu برچسب : منو
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

ترمیم بوت و خاموشی و سریال انواع گوشی های Meizu

meizu ترمیم بوت هارد

meizu ترمیم بوت

هارد meizu
ترمیم بوت meizu

حل مشکل خاموشی،بالا نیامدن سریال و شبکه گوشی های meizu
منو فارسی meizu و حل مشکلات و نصب رام فابریک چین

نصب رام رسمی

رام چین

meizu

منو فارسی

نصب رام فارسی گوشی meizu

حل مشکل گوگل پلی

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

حل مشکل باز نشدن دوربین میزو meizu

حل مشکل هنگ گوشی meizu

حل مشکل ریست گوشی meizu

حل مشکل بوت لوپ میزو meizu

حل مشکل هنگ رو آرم

حل مشکل بالا نیامدن

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

meizu ترمیم بوت

meizu ترمیم بوت

ترمیم بوت meizu
خاموشی meizu

نصب رام استاندارد

نصب رام اصلی

فلش گوشی میزو meizu

آپدیت گوشی meizu

بروزرسانی میزو

حل مشکل باز نشدن برنامه ها گوشی meizu

ترمیم سریال و شبکه Meizu

ترمیم بوت ‘گوشی های میزو

حل مشکلات هارد میزو

حل مشکل خاموشی حین فلش

حل مشکل گوگل پلی meizu

نصب گوگل پلی میزو

نصب گوگل meizu

نصب پلی استور گوگل meizu

حل مشکل بوت لوپ  meizu

حل مشکل هنگ رو آرم  meizu

حل مشکل بالا نیامدن meizu

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

 

ترمیم بوت میزو meizu

حل مشکلات شبکه و سریال گوشی های میزو

 

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

تعمیرات وان پلاس

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

ترمیم بوت و خاموشی و سریال OnePlus 2-3-4-5-6

ترمیم بوت و خاموشی و سریال OnePlus 2-3-4-5-6 برچسب : منو
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

ترمیم بوت و خاموشی و سریال OnePlus 2-3-4-5-6

هارد oneplus

ترمیم بوت oneplus

حل مشکل خاموشی،بالا نیامدن سریال و شبکه گوشی های OnePlus
منو فارسی OnePlus و حل مشکلات و نصب رام فابریک چین

نصب رام رسمی

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

رام چین

OnePlus

منو فارسی

نصب رام فارسی گوشی OnePlus

حل مشکل گوگل پلی

حل مشکل باز نشدن دوربین وان پلاس OnePlus

حل مشکل هنگ گوشی OnePlus

حل مشکل ریست گوشی OnePlus

حل مشکل بوت لوپ وان پلاس OnePlus

حل مشکل هنگ رو آرم

حل مشکل بالا نیامدن

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

ترمیم بوت oneplus 5t

خاموشی oneplus 5t

نصب رام استاندارد

نصب رام اصلی

فلش گوشی وان پلاس OnePlus

آپدیت گوشی OnePlus

بروزرسانی وان پلاس می سیک ایکس

حل مشکل باز نشدن برنامه ها گوشی OnePlus

ترمیم سریال و شبکه one plus 5t

ترمیم بوت وان پلا ۶

حل مشکلات هارد وان پلاس ۵

حل مشکل خاموشی حین فلش

حل مشکل گوگل پلی OnePlus

نصب گوگل پلی وان پلاس

نصب گوگل OnePlus

نصب پلی استور گوگل OnePlus5t

حل مشکل بوت لوپ شیائو.می OnePlus

حل مشکل هنگ رو آرم ردمی OnePlus 6

حل مشکل بالا نیامدن ردمی OnePlus 5

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

oneplus 5t

oneplus 5t

OnePlus 2

OnePlus 3

OnePlus 4

OnePlus 5

OnePlus 6

OnePlus 5t

OnePlus 6t

ترمیم بوت وان پلاس

حل مشکلات شبکه و سریال گوشی های وان پلاس

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

تعمیرات وان پلاس

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

ترمیم بوت و خاموشی و سریال Xiaomi redmi 6 pro

ترمیم بوت و خاموشی و سریال Xiaomi redmi 6 pro برچسب : منو
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

حل مشکل خاموشی،بالا نیامدن سریال و شبکه xiaomi redmi 6 pro
منو فارسی xiaomi redmi 6 pro و حل مشکلات و نصب رام فابریک چین

خاموشی redmi 6 pro

ترمیم بوت xiaomi redmi 6 pro unbrick

نصب رام رسمی

رام چین

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

stable china

منو فارسی

نصب رام فارسی گوشی xiaomi redmi 6 pro

حل مشکل گوگل پلی

حل مشکل باز نشدن دوربین شیائومی xiaomi redmi 6 pro

حل مشکل هنگ گوشی xiaomi redmi 6 pro

حل مشکل ریست گوشی xiaomi redmi 6 pro

حل مشکل بوت لوپ شیائومی xiaomi redmi 6 pro

حل مشکل هنگ رو آرم

حل مشکل بالا نیامدن

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

نصب رام استاندارد

نصب رام اصلی

فلش گوشی شیائومی xiaomi redmi 6 pro

آپدیت گوشی xiaomi redmi 6 pro

بروزرسانی شیائومی می سیک ایکس

حل مشکل باز نشدن برنامه ها گوشی xiaomi redmi 6 pro

xiaomi redmi 6 pro unbrick

xiaomi redmi 6 pro unbrick

 

ترمیم سریال و شبکه

ترمیم بوت

حل مشکلات هارد

حل مشکل خاموشی حین فلش

حل مشکل گوگل پلی xiaoxiaomi redmi 6 pro

نصب گوگل پلی شیائومی

نصب گوگل xiaoxi

نصب پلی استور گوگل xiaoxi redmi 6 pro

حل مشکل بوت لوپ شیائو.می Xiaoxi mi redmi 6 pro

حل مشکل هنگ رو آرم ردمی redmi 6 pro

حل مشکل خاموشی گوشی شیائومی ردمی ۶ پرو

حل مشکل بالا نیامدن ردمی redmi 6 pro

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

xiaomi redmi 6 pro unbrick

xiaomi redmi 6 pro unbrick

 

 

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

تعمیرات شیائومی

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

حل مشکل خاموشی،بالا نیامدن سریال و شبکه Xiaomi A2 /Mi 6x

حل مشکل خاموشی،بالا نیامدن سریال و شبکه Xiaomi A2 /Mi 6x برچسب : منو
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

حل مشکل خاموشی،بالا نیامدن سریال و شبکه Xiaomi A2 /Mi 6x

منو فارسی xiaomi a2 و حل مشکلات و نصب رام فابریک چین

 

xiaomi a2 unbrick

xiaomi a2 ترمیم بوت

نصب رام رسمی

رام چین

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

stable china

منو فارسی

نصب رام فارسی گوشی xiaomi mi a2

حل مشکل گوگل پلی

حل مشکل باز نشدن دوربین شیائومی mi a2

حل مشکل هنگ گوشی mi a2

حل مشکل ریست گوشی mia2

حل مشکل بوت لوپ شیائومی Xiaomi mi a2

حل مشکل هنگ رو آرم

حل مشکل بالا نیامدن

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

نصب رام استاندارد

نصب رام اصلی

فلش گوشی شیائومی mi a2

آپدیت گوشی mi a2

بروزرسانی شیائومی می سیک ایکس

حل مشکل باز نشدن برنامه ها گوشی xiaomi mi a2

ترمیم سریال و شبکه

xiaomi a2

xiaomi a2

ترمیم بوت

حل مشکلات هارد

حل مشکل خاموشی حین فلش

حل مشکل گوگل پلی xiaomi a2

نصب گوگل پلی شیائومی

نصب گوگل xiaomi

نصب پلی استور گوگل xiaomi a2

حل مشکل بوت لوپ شیائو.می Xiaomi redmi 6a

حل مشکل هنگ رو آرم ردمی a2

حل مشکل بالا نیامدن ردمی a2

نصب رام رسمی روی گوشی هایی که رام فارسی فیک نصب شده است

 

حل مشکل خاموشی xiaomi a2

ترمیم بوتxiaomi a2

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

تعمیرات شیائومی

 

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

آموزش استفاده از قابلیت جدید شیائومی برای انتقال فایل با گوشی/کامپیوتر بدون نیاز به اینترنت یا کابل

آموزش استفاده از قابلیت جدید شیائومی برای انتقال فایل با گوشی/کامپیوتر بدون نیاز به اینترنت یا کابل برچسب : منو
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

آموزش استفاده از قابلیت جدید شیائومی برای انتقال فایل با گوشی/کامپیوتر بدون نیاز به اینترنت یا کابل

 

دانلود

xiaomi webshare

 

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

تعمیرات شیائومی

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

نظرات شما