مرکز تعمیرات تخصصی شیراز جی اس ام ShirazGSM

مرکز تعمیرات تخصصی شیائومی ، میزو ، اپو ، ویو ، هواوی ، ایسوس، لنوو ،موتورولا تعمیرات موبایل و کامپیوتر مرکز تعمیرات تخصصی ایسوس و موتورولا asus - motorola تعمیرات موبایل و کامپیوتر

حل مشکل خاموشی هنگ لوگو بالانیومدن تبلت لنوو Lenovo a5500hv

حل مشکل خاموشی هنگ لوگو بالانیومدن تبلت لنوو Lenovo a5500hv برچسب : شیراز جی اس ام
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

حل مشکل خاموشی هنگ لوگو بالانیومدن تبلت لنوو Lenovo a5500hv

lenovo a5500hv

lenovo a5500hv unbrick

 

این مورد اکثرا میگن مشکل هارد هست و موردی که ما روش کار کردیم ۳ ماه دست همکارا بوده و همه به دلیل نداشتن مهارت کافی گفته بودن مشکل هارد هست

ترمیم شبکه لنوو Lenovo A5500 hv

حل مشکل نداشتن سریال imei

حل مشکل داشتن سریال ولی نخواندن سیم کارت

حل مشکل پیدا نکردن شبکه Lenovo A5500 hv

حل مشکل انتن ندادن Lenovo A5500 hv لنوو

حل مشکل خاموش و روشن شدن مداوم Lenovo A5500 hv لنوو

حل مشکل پریدن سریال Lenovo A5500 hv

حل مشکل پریدن انتن بعد از فلش یا اپدیت

حل مشکل وایفای Lenovo A5500 hv

حل مشکل وصل نشدن وایفای Lenovo A5500 hv

حل مشکل وصل نشدن اینترنت گوشی Lenovo A5500 hv

حل مشکل بالا نیامدن لنوو Lenovo A5500 hv

حل مشکل نخواندن سیم کارت Lenovo A5500 hv

حل مشکل لوگو Lenovo A5500 hv

حل مشکل هنگ رو لوگو Lenovo A5500 hv

حل مشکل ریست شدن مداوم Lenovo A5500 hv

حل مشکل نشناختن سیم کارت لنوو Lenovo A5500 hv

حل مشکل خاموشی لنوو Lenovo A5500 hv

بروزرسانی فلش آپدیت لنوو

ترمیم بوت لنوو

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

ترمیم بوت lenovo

 

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

 

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

 

حل مشکل خاموشی Huawei Honor 3X G750

حل مشکل خاموشی Huawei Honor 3X G750 برچسب : شیراز جی اس ام
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

حل مشکل خاموشی Huawei Honor 3X G750

Huawei Honor 3X G750

Huawei Honor 3X G750

 

 

ترمیم شبکه هواوی Honor 3X G750 کوالکوم

حل مشکل نداشتن سریال imei

حل مشکل داشتن سریال ولی نخواندن سیم کارت

حل مشکل پیدا نکردن شبکه huawei Honor 3X G750

حل مشکل انتن ندادن Honor 3X G750 هواوی

حل مشکل خاموش و روشن شدن مداوم Honor 3X G750 هواوی

حل مشکل پریدن سریال huaweia Honor 3X G750

حل مشکل پریدن انتن بعد از فلش یا اپدیت

حل مشکل وایفای huawei Honor 3X G750

حل مشکل وصل نشدن وایفای huawei Honor 3X G750

حل مشکل وصل نشدن اینترنت گوشی huawei Honor 3X G750

حل مشکل بالا نیامدن هواوی huawei Honor 3X G750

حل مشکل نخواندن سیم کارت huawei Honor 3X G750

حل مشکل لوگو Honor 3X G750

حل مشکل هنگ رو لوگو huawei Honor 3X G750

حل مشکل ریست شدن مداوم huawei

حل مشکل نشناختن سیم کارت هواوی huawei Honor 3X G750

حل مشکل خاموشی هواوی huawei Honor 3X G750

بروزرسانی فلش آپدیت هواوی

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

 

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

 

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

 

 

حل مشکلات شیائومی Redmi 5 plus و ترمیم سریال و حل مشکل شبکه و نشناختن سیم کارت Xiaomi 5 plus

حل مشکلات شیائومی Redmi 5 plus و ترمیم سریال و حل مشکل شبکه و نشناختن سیم کارت Xiaomi 5 plus برچسب : شیراز جی اس ام
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

حل مشکلات شیائومی Redmi 5 plus و ترمیم سریال و حل مشکل شبکه و نشناختن سریال Xiaomi redmi 5 plus

Xiaomi Redmi 5 plus imei fix

Xiaomi Redmi 5 plus imei fix

 

ترمیم شبکه شیائومی redmi 5 plus کوالکوم

حل مشکل نداشتن سریال imei

حل مشکل داشتن سریال ولی نخواندن سیم کارت

حل مشکل پیدا نکردن شبکه Xiaomi redmi 5 plus

حل مشکل انتن ندادن redmi 5 plus شیائومی

حل مشکل خاموش و روشن شدن مداوم redmi 5 plus شیائومی

حل مشکل پریدن سریال Xiaomia redmi 5 plus

حل مشکل پریدن انتن بعد از فلش یا اپدیت

حل مشکل وایفای Xiaomi redmi 5 plus

حل مشکل وصل نشدن وایفای  Xiaomi redmi 5 plus

حل مشکل وصل نشدن اینترنت گوشی xiaomi redmi 5 plus

حل مشکل بالا نیامدن شیائومی xiaomi redmi 5 plus

حل مشکل نخواندن سیم کارت xiaomi redmi 5 plus

حل مشکل لوگو redmi 5 plus

حل مشکل هنگ رو لوگو xiaomi redmi 5 plus

حل مشکل ریست شدن مداوم xiaomi 5 plus

حل مشکل نشناختن سیم کارت شیائومی xiaomi redmi 5 plus

حل مشکل خاموشی شیائومی xiaomi redmi 5 plus

بروزرسانی فلش آپدیت شیائومی xiaomi redmi 5 plus

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

vince

 

Xiaomi Redmi 5 plus imei fix

Xiaomi Redmi 5 plus imei fix

 

Xiaomi Redmi 5 plus imei fix

Xiaomi Redmi 5 plus imei fix

 

حل مشکل unknown baseband

حل مشکل unknown imei

حل مشکل imei =0

حل مشکل Emergency Calls Only

حل مشکل No Service

نصب رام گلوبال
منوفارسی شیائومی
رام گلوبال xiaomi redmi 5

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

 

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

آموزش انتقال مالکیت تلفن همراه گوشی کارکرده در طرح رجیستری (مهم)

آموزش انتقال مالکیت تلفن همراه گوشی کارکرده در طرح رجیستری (مهم) برچسب : شیراز جی اس ام
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

آموزش انتقال مالکیت تلفن همراه گوشی کارکرده در طرح رجیستری (مهم)

دقت کنید!برای خرید گوشی کارکرده باید حتما این کار را انجام دهید در غیراینصورت گوشی خریداری شده همچنان تحت مالکیت فروشنده می باشد

روش اول: انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده از طریق سایت سامانه همتا

روش اولی که می‌توانید با استفاده از ‌آن انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا را انجام دهید، کافیست به سایت سامانه همتا مراجعه کرده و در آن ثبت نام به عمل آوردید. ثبت نام در سامانه همتا به سادگی قابل انجام است و از طریق شماره تلفن و ارائه مشخصات شما مثل نام و نام خانوادگی، کد ملی و غیره امکانپذیر می‌شود. بعد از ثبت نام در سامانه همتا یک پنل در اختیارتان قرار می‌گیرد.

روش های انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا

مشاهده خواهید کرد که در وسط صفحه شماره ملی شما نمایش داده می‌شود و زیر آن لیست گوشی هایی که با مشخصات شما رجیستر شده‌اند را خواهید دید. به منظور انتقال مالکیت گوشی کافیست که گوشی مورد نظر را از لیست ارائه شده انتخاب و بر روی گزینه “انتقال مالکیت/فروش” کلیک کنید. سپس از شما خواسته می‌شود تا شماره تلفن خریدار جدید را وارد نمایید. این شماره تلفن باید شماره همان سیم کارتی باشد که خریدار گوشی قصد دارد آن را در گوشی استفاده کند. با انجام مراحل فوق یک کد فعال سازی برای شماره‌ای که وارد کردید ارسال می‌شود. بدین ترتیب خریدار گوشی در آینده با وارد کردن سیم کارت خود در گوشی و ارائه کد فعال سازی می‌تواند انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا را تکمیل کند.

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

روش دوم: انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده از طریق کد دستور USSD

از طریق کد دستور USSD هم می‌توانید انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا را انجام دهید. این روش به مراتب ساده تر و بی‌دردسرتر از روش قبل (استفاده از سایت سامانه همتا) محسوب می‌شود. برای انجام این کار کافیست مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

روش های انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا

کد *۷۷۷۷# را در گوشی شماره‌گیری کنید.

روش های انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا

شماره مربوط به گزینه “انتقال مالکیت” را وارد کرده و گزینه ارسال یا Send را لمس کنید.

روش های انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا

در این مرحله مثل عکس فوق لیستی از کدهای IMEI گوشی هایی نمایان می‌شود که تحت مالکیت سیم کارت شما هستند. در این مرحله باید عدد کنار کد IMEI گوشی را وارد کنید که قصد انتقال مالکیت آن را دارید، بنابراین کمی دقت در این مرحله لازم است تا اشتباهی انجام نشود. لازم به اشاره است که برای پیدا کردن کد IMEI گوشی های موبایل کافیست که کد دستور *#۰۶# را از دایلر گوشی شماره گیری کنید.

روش های انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا

حالا باید شماره تلفن خریدار گوشی را وارد کنید تا انتقال مالکیت از سیم کارت شما به سیم کارت خریدار انجام شود. این شماره را با دقت وارد نمایید.

روش های انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا

در مرحله بعد از شما خواسته می‌شود تا انجام پروسه انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا را تایید کنید. بدین منظور کد IMEI گوشی و شماره سیم کارتی که قرار است مالکیت به آن انتقال داده شود نمایش داده خواهد شد و از شما خواسته می‌شود برای تایید این پروسه یک عدد مثل ۱ را وارد و ارسال کنید.

روش های انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا

پس از تایید اطلاعات وارد شده و ارسال عدد مربوط به تایید آن‌ها، پیغام فوق نمایان می‌شود که تایید کننده انتقال موفقیت آمیز مالکیت گوشی است. در این شرایط از طریق سامانه همتا یک پیامک برای شماره تلفن خریدار (شماره تماسی که برای انتقال مالکیت گوشی وارد کرده بودید) ارسال می‌شود. این پیامک حاوی یک کد فعال سازی است که خریدار باید از آن به منظور فعال کردن گوشی خود استفاده کند.

روش های انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا

بنابراین به این صورت قادر به انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا هستید. فروشندگان گوشی های هوشمندی که کد فعال سازی ندارند لازم است این مراحل را برای هر یک از گوشی هایی که در اختیار مشتریان قرار می‌دهند طی کنند تا کد فعال سازی برای مشتری ارسال شود و وی بتواند بدون مشکل گوشی خود را در سامانه همتا ثبت و مجوز طرح رجیستری را دریافت نمایید.

 

روش سوم: انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده از طریق برنامه همتا

برنامه رو نصب کنید واردش بشید

انتقال مالکیت طرح رجیستری

انتقال مالکیت طرح رجیستری

گزینه اول برای فعال سازی گوشی نو هست که باز کلیک کردن روی ان باید کد فعالسازی که از فروشنده گرفتید را وارد کنید

گزینه دوم برای استعلام اصالت گوشی و قاچاق نبودن ان است

گزینه سوم برای انتقال مالکیت گوشی کارکرده شما هست که باید ابتدا فروشنده سیم کارت اولیه خود را روی گوشی گذاشته و سپس وارد این قسمت شود به محض ورود سریال گوشی هایی که تحت  مالکیت ان سیم کارت می باشد را نشان می دهد که با انتخاب آن سریال و وارد کردن شماره خریدار و زدن گزینه انتقال

مالکیت گوشی به خریدار انتقال داده می شود

 

 

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

حل مشکلات شیائومی A1 و ترمیم شبکه و سریال Xiaomi A1

حل مشکلات شیائومی A1 و ترمیم شبکه و سریال Xiaomi A1 برچسب : شیراز جی اس ام
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

حل مشکلات شیائومی A1 و ترمیم شبکه و سریال Xiaomi A1

حل مشکلات xiaomi a1

حل مشکلات xiaomi a1

 

ترمیم شبکه شیائومی a1 کوالکوم

حل مشکل نداشتن سریال imei

حل مشکل داشتن سریال ولی نخواندن سیم کارت

حل مشکل پیدا نکردن شبکه Xiaomi a1

حل مشکل انتن ندادن a1 شیائومی

حل مشکل خاموش و روشن شدن مداوم a1 شیائومی

حل مشکل پریدن سریال Xiaomia1

حل مشکل پریدن انتن بعد از فلش یا اپدیت

حل مشکل وایفایXiaomi  a1

حل مشکل وصل نشدن وایفای  Xiaomi a1

حل مشکل وصل نشدن اینترنت گوشی xiaomi a1

حل مشکل بالا نیامدن شیائومی Xiaomi a1

حل مشکل نخواندن سیم کارت Xiaomi a1

حل مشکل لوگو Xiaomi a1

حل مشکل هنگ رو لوگو Xiaomi a1

حل مشکل ریست شدن مداوم Xiaomi a1

حل مشکل نشناختن سیم کارت شیائومی Xiaomi a1

حل مشکل خاموشی شیائومی Xiaomi a1

بروزرسانی فلش آپدیت شیائومی Xiaomi a1

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

تیسوت tissot

 

حل مشکلات xiaomi a1

حل مشکلات xiaomi a1

 

حل مشکلات xiaomi a1

حل مشکلات xiaomi a1

 

حل مشکل unknown baseband

حل مشکل unknown imei

حل مشکل imei =0

حل مشکل Emergency Calls Only

حل مشکل No Service

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

 

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

حل مشکلات نوت ۳ شیائومی و ترمیم شبکه و سریال Xiaomi note 3 qualcomm

حل مشکلات نوت ۳ شیائومی و ترمیم شبکه و سریال Xiaomi note 3 qualcomm برچسب : شیراز جی اس ام
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

ترمیم شبکه و سریال شیائومی نوت ۳ Xiaomi note 3 qualcomm

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

ترمیم شبکه شیائومی نوت 3 کوالکوم

ترمیم شبکه شیائومی نوت ۳ کوالکوم

 

ترمیم شبکه شیائومی نوت ۳ کوالکوم

حل مشکل نداشتن سریال imei

حل مشکل داشتن سریال ولی نخواندن سیم کارت

حل مشکل پیدا نکردن شبکه Xiaomi note 3 qualcomm

حل مشکل انتن ندادن نوت ۳ کوالکوم

حل مشکل خاموش و روشن شدن مداوم

حل مشکل پریدن سریال Xiaomi note 3 qualcomm

حل مشکل پریدن انتن بعد از فلش یا اپدیت

حل مشکل وایفایXiaomi note 3 qualcomm

حل مشکل وصل نشدن وایفای  Xiaomi note 3 qualcomm

حل مشکل وصل نشدن اینترنت گوشی xiaomi note 3

حل مشکل بالا نیامدن شیائومی

حل مشکل unknown baseband

حل مشکل unknown imei

حل مشکل imei =0

حل مشکل Emergency Calls Only

حل مشکل No Service

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

 

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

پروتکل SS7 چیست ؟

پروتکل SS7 چیست ؟ برچسب : شیراز جی اس ام
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

پروتکل‌ SS7 مخفف signalling system no. 7

سامانه سیگنال دهی شماره ۷ (SS7) یک استاندارد (کالی هک)مخابراتی بین المللی است که نحوه تبادل اطلاعات شبکه PSTN را به روی یک شبکه دیجیتالی تعریف می کند. نود ها در شکبه SS7 “نقاط سیگنال دهی” نامیده می شوند.
استاندارد SS7 مجموعه ای از کانال های رزرو شده یا اختصاصی است که به عنوان “لینک های سیگنال دهی ” شناخته می شوند. سه نوع نقطه سیگنال دهی در استاندارد SS7 وجود دارد(کالی هک) که عبارتند از: نقاط سوییچینگ سرویس (SSPs)، نقاط انتقال سیگنال (STPs) و نقاط کنترل سرویس (SCPs). نقاط SSP تماس یا ارتباطی را بر روی یک شبکه SS7 آغاز می کنند و به آن خاتمه می دهند؛ SCP ها نحوه مسیر یابی یک تماس را راه اندازی و مدیریت برخی ویژگی های خاص را تعیین می کنند. ترافیک موجود بر روی شبکه SS7 توسط بسته های سوییچ شده به نام STP ها مسیر دهی می شوند. معمولا SCP ها و STP ها به صورت زوج هستند تا در شرایطی که یکی از این دو متوقف شود فرآیند خدمت رسانی همچنان ادامه داشته باشد.
محققان حوزه امنیت در سال ۲۰۱۴ در آلمان دریافتند که حمله کنندگان اینترنتی با استفاده از حفره های امنیتی که در استاندارد SS7 وجود دارد می توانند تحرکات و جابجایی های کاربران دارنده گوشی های همراه و حتی مکالمات آن ها را رهگیری نمایند. این نوع حملات از نوع Man-in-the-middle است و از ایمن نبودن فرآیند های احراز هویت در پروتکل های ارتباطی موجود در SS7 سوء استفاده می کنند

 

 

Image

در شکل بالا MTP به معنی Message Transfer Part می باشد و با توجه به شکل فوق پروتکل SS7 از چهار لایه تشکیل شده است اولین لایهMTP Level 1 لایه فیزیکی است که بر روی بستر E1 یا T1پیاده سازی می شود در این لایه ارتباط دو مرکز توسط لینک E1 که پهنای باند ۲M بیت بر ثانیه بوده و شامل ۳۲ تایم اسلات می باشد برقرار می شود لایه دوم MTP Level 2 معادل دیتا لینک که وظیفه برقراری ارتباطات بین دو مرکز برای برقراری سیگنالیگ در لایه سوم و نشان دادن وقوع خطا و یا رفع خطا را دارد لایه سوم MTP Level 3 معادل Network می باشد در این لایه با استفاده از لایه دوم DPC و OPC چک می شود و سیگنالیگ اکتیو شده و روتینگ و روتهای سرریز و ترافیک کنترل می شود لایه چهارم معادل Application می باشد در این لایه تمام پکتهای لازم برای برقراری یک مکالمه با پروتکلی مثل (ISUP(Integrated Services Digital Network User Part ارسال و دریافت می شودمثل پکتهای (IAM و ACM و ANM وREL وRLC و..) حال به بررسی عملی پروتکل SS7 می پردازیم .

در هر مرکزی یک پوینت کدبنام ( OPC (Originating Point Code دارد و کد مرکز مقابل بصورت ( DPC (Destination Point Code تعریف می شود و این تعارف ضربدری است یعنی OPC یک مرکز برای مرکز دیگر DPC و DPC این مرکز برای مرکز مقابل OPC می باشد برای راه اندازی پروتکل SS7 بین مراکز نداشتن نویز روی بستر انتقال از شروط اساسی این پروتکل می باشد در این پروتکل کانالها دو طرفه بوده یعنی هم می تواند ورودی و هم خروجی باشند در مخابرات ایران از روش زوج و فرد برای انتخاب نوع ورودی و خروجی کانالها استفاده می شود و این به این معنی است که در ابتدا نصف کانالها ورودی و نصف دیگر خروجی و سیستمی که پوینت کد بزرگتر داشته باشد کانالهای زوج را به صورت خروجی اشغال می کند و سیستم دیگر کانالهای فرد را تصرف می کند و اگر ترافیک در یک سیستم بیشتر شود برای تصرف کانالها دو سیستم با همدیگر تبادل اطلاعات می کنند ویژگی دیگر SS7 این است که اگر بین دو مرکز ۱۵ لینک E1 برقرار باشد برای این لینکها یک کانال سیگنالینگ کافی است یعنی یک کانال از یکی از این لینکها بعنوان سیگنالینگ انتخاب می شود و این لینک سی کانال صوت خواهد داشت و لینکهای دیگر هر کدام ۳۱ کانال صوتی را ساپورت می کنند و به این ویژگی (common-channel signaling (CCS می گویند و در سیستمهای مخابرات ایران کانال دوم در هر لینک سیگنالینگ بعنوان کانال سیگنالینگ انتخاب می شود بعد از انجام تعاریف مر بوط به SS7 بین دو مرکز و برقراری ارتباط فیزیکی بین دو مرکز دو مرکز از طریق لینک سیگنالینگ و کانال سیگنالینگ که در روی لینک سیگنالینگ قرار دارد پوینت کدها را چک می کنند و اگر OPC این مرکز با DPC مرکز مقابل برابر بوده و DPC این مرکز با OPC مرکز مقابل برابر باشد سیگنالینگ بین دو مرکز اکتیو می شود و بعد از آن تعداد لینکهای ارتباطی دو مرکز و CIC های آنها چک میشوند ودر مرحله بعدی ارتباطات صوتی بین دو مرکز می تواند برقرار شود واما برای مشخص کردن وضعیت سیگنالینگ علاوه بر مشخصات فیزیکی که بر روی کارتهای سیگنالینگ وجود دارد دستورات نرم افزاری هم وجود دارد که می توان وضعیت سیگنالینگ را روی ترمینال نگهداری هر مرکز مخابراتی مشاهده کرد و با دستورات نرم افزاری می توان لینک سیگنالینگ را اکتیو یا غیر فعال کرد و وضعیت کانالها را مشاهده و در صورت بلاک بودن کانالها آنها را آزاد کرد.

Image

در سیگنالینگ ss7 تعداد لینکها تعریف شده بین دو سیستم مساوی بوده و ترتیب لینکالها هم بین دو سیستم خیلی مهم است و ترتیب لینکها با آفست مشخص می کنند و از صفر هم شروع می شود و هر کانال روی هر لینک با یک شماره مشخص می شود که به آن (CIC ( Circuit Identification Code گفته می شود یعنی لینک اول از CIC صفر شروع شده تا ۳۱ ادمه دارد و لینک دوم از ۳۲ تا ۶۳ و به همین ترتیب ادامه دارد و ارتباط صوتی بر اساس شمارهCIC بین دو مرکز برقرار می شود حال اگر یک لینک جابجا شده باشدارتباطات آن لینک جابجا می شود در این حالت کالر آید درست ارسال می شود ولی ارتباط صوتی جابجا وصل می شود مثلا در یک تماس تلفنی شماره گیرنده روی تلفن یا موبایل درست بوده ولی موقع مکالمه متوجه می شویم که شخص مورد نظر بیست و شخص دیگری مکالمه می کند این حالت موقع جابجایی لینکهای بین مراکز اتفاق می افتد.واما ویژگی دیگر ss7امکان عدم نمایش کالر آیدی می باشد در این پروتکل اگر شماره دارای فیچر عدم نمایش کالرآیدی باشد این پروتکل همراه پکتهای مورد نیاز یک ارتباط صوتی پکتی هم ارسال می کند که مرکز مقابل اعلان میکندکه شماره تلفن گیرنده را روی گوشی مخاطب نشان ندهد در بعضی مواقع بجای شماره گیرنده پیغام privateنشان داده می شود.

و اما در لایه Application تعدادی پکت بین دو مرکز برای برقراری یک ارتباط صوتی بین دو مشترک ارسال و دریافت می شود که به توضیح آنها می پردازیم اولین پکتInitial Address Message) IAM ) می باشد در این پکت شماره گیرنده و شماره مخاطب و پونت کد مرکز و پوینت کد مرکز مقابل و کالر آیدی و فیچرهای دیگر شماره گیرنده ارسال می شود واگر همه شماره مخاطب در پکت IAM ارسال نشده باشد با پکتهای (SAM(Subsequent Address Message بقیه شماره های مخاطب ارسال می شود سپس پکتAddress Complete Message)ACM )به مرکز مقابل ارسال می کند سپس مرکز دوم اگر مشترک مخاطب اشغال نباشد بعد از برداشتن گوشی توسط مخاطب پکت Answer Messag)ANM) را به مرکز اول ارسال می کند و بعد از آن یک CIC به مسیر صوتی برای مکالمه دو مشترک توسط دو مرکز اختصاص اختصاص داده می شود تا مکالمه دو مشترک صورت گیرد برای اتمام مکالمه هم اگر حق قطع مکالمه با مشرک زنگ زننده باشد با گذاشتن گوشی توسط مشترک مرکز فوق با ارسال یک پکت برای قطع ارتباط پکت( REL(Release Message را می فرستد و مرکز مقابل با ارسال پکت (RLC(Release Complete Message به مکالمه پایان داده و CIC آزاد شده و با ارسال شارژینگ برای مشترک گیرنده پروسه مکالمه تمام می شود. جزئیات پکت IAM بصورت ذیل می باشد:

Image

جزئیات پکت ACM بصورت زیر می باشد:

Image

نویسنده : علی زوار
منبع :انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

 

شنود مکالمه‌های تلفنی با آسیب‌پذیری پروتکل SS7

پروتکل SS7 یا Signal System Number 7، پروتکلی است که توسط چندین اپراتور تلفن استفاده می‌شود. این پروتکل تماس های تلفنی، پیامک هاو داده های اینترنتی را پوشش می دهد.

SS7 در سال ۱۹۸۰ طراحی شده است و آسیب‌پذیری‌های خطرناکی دارد که حریم شخصی کاربران در سراسر دنیا را به خطر انداخته است. بنابر توضیح محققان امنیتی آسیب‌پذیری در ذات پروتکل SS7 وجود دارد. زیرا این پروتکل بسیار قدیمی است. متاسفانه با ارتقاء به ۳G هنوز آسیب‌پذیری ها به قوت خود باقی مانده اند.

محققان امنیتی هم‌چنین اعلام کرده‌اند که به‌وسیله آسیب‌پذیری موجود در SS7 می‌توان موقعیت مکانی کاربران را نیز شناسایی کرد. زیرا از SS7 برای شناسایی موقعیت مکانی کاربران نیز استفاده می‌شود.

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

 

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

تلگرام،واتساپ و کلا گوشی شما قابل هک می باشد !

تلگرام،واتساپ و کلا گوشی شما قابل هک می باشد ! برچسب : شیراز جی اس ام
09365056969 mi repair shiraz shirazgsm shirazgsm.ir software xiaomi ابراهیمی امین بروزرسانی تبلت تصویر تعمیر تعمیرات تعمیرات shirazgsm تعمیرات شیراز تعمیرات شیراز جی اس ام تعمیرات موبایل تعمیر شیائومی تعمیرکار توحید داریوش زند شبکه شهرداری شیراز شیراز جی اس ام صوت فارس فلش مرکز شیراز جی اس ام مهندس مهندس ابراهیمی مهندس شیائومی مهندس میعاد موبایل موبایل امین موبایل شیراز میعاد پاساژ گروه shirazgsm گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام گروه شیراز گروه شیراز جی اس ام

تلگرام،واتساپ و کلا گوشی شما قابل هک می باشد !

هک تلگرام

هک تلگرام

 

دقت کنید این مطلب جدیدی نیست بازنشر این مطلب از ان جهت دارای اهمیت می باشد که اخیرا تعدادی از ایرانیان توسط این حفره امنیتی مورد هک قرار گرفته اند !

 

هکر های کلاه سفید از شرکت Positive Technologies نشان داده اند چگونه می توان از پروتکل SS7 برای دریافت پیامک امنیتی و ورود به اکانت های تلگرام استفاده کرد.

گروه تعمیراتی شیراز جی اس ام

نقطه ضعف SS7

چند روز قبل متوجه شدیم که فردی مشکلات امنیتی را در این اپلیکیشن ها پیدا کرده اما این مشکل به دلیل عوامل خارجی بوده است (این مسئله تقصیر تلگرام نیست). این عامل خارجی که با نام Signaling System 7 (SS7) شناخته می شود در واقع شبکه ای جهانی از اپراتور ها است که به عنوان مرکز  اصلی در متصل کردن جهان به شمار می رود.

همان طور که گفته شد، این دو هک به رمزگذاری های موجود در اپلیکیشن حمله نمی کنند بلکه به نقطه ضعف SS7 حمله می کنند. این کار با گول زدن شبکه مخابراتی برای این که باور کند موبایل هکر همان شماره تلفن موبایل فرد قربانی را دارد، انجام می شود. بعد از این کار هکر یک حساب کاربری تلگرام یا Whatsapp جدید می سازد و کد امنیتی که تلفن همراه آن ها را به عنوان صاحب قانونی حساب کاربری به حساب می آورد دریافت می کند.

در نتیجه هکر کنترل حساب کاربری را در دست می گیرد و همه فعالیت های شما در این پیام رسان ها تحت کنترل او خواهد بود. او می تواند پیام های شما را بخواند و و برای دیگران پیام بفرستد.

نقاط ضعف SS7 چیز جدیدی نیست

نقص های امنیتی پروتکل SS7 از سال ۲۰۱۴ شناخته شده اند. پروتکل SS7 استانداغردی است که در سال ۱۹۷۵ توسعه داده شده و به اپراتور های مخابراتی اجازه می دهد تا خطوط ثابت و شبکه های تلفن همراه را به یکدیگر متصل کنند. این پروتکل اهمیت فوق العاده ای برای ارتباطات تلفنی دارد و به عنوان ستون فقرات آن محسوب می شود اما هیچ وقت بروز رسانی نشده تا پیشرفت های موجود در تکنولوژی های تلفن همراه را نیز در نظر بگیرد و همچنان تاریخ گذشته باقی مانده است.

بسیاری از متخصصین امنیتی از سال ۲۰۱۴  در مورد کافی نبودن اقدامات امنیتی این پروتکل هشدار داده اند. دو سخنرانی مشهور در این زمینه توسط محققان و در سی و یکمین کنگره Chaos Communication در آلمان انجام گرفت. Positive Technologies نیز یکی از همان شرکت ها بود که در دسامبر ۲۰۱۴ گزارش کاملی را در مورد مشکلات این پروتکل منتشر کرد.

راه حل تلگرام

همان طور که پاول دورف هفته ها پیش هشدار داده بود کاربران تلگرام باید تشخیص هویت دو مرحله ای را فعال کنند. این کار به شما اجازه می دهد تا رمز عبوری را انتخاب کنید که هر بار از یک دستگاه جدید وارد حساب کاربریتان شوید لازم است تا علاوه بر کدی که از طریق پیامک دریافت کرده اید رمز عبورتان را نیز وارد کنید.

 

(بازپخش مطلب به تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ )

 

 

حل مشکل unknown baseband

حل مشکل unknown imei

حل مشکل imei =0

حل مشکل Emergency Calls Only

حل مشکل No Service

 

گروه تعمیراتی ShirazGSM

گروه ShirazGSM

گروه شیراز جی اس ام

مرکز تعمیرات شیراز جی اس ام

 

 

☎تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۶۹۶۹ ابراهیمی

https://t.me/shirazgsm

https://t.me/g0dsend313

@shirazgsm
آدرس سایت :
www.shirazgsm.ir

نظرات شما